Visjon

Skagerak Energi skal være en framtidsrettet leverandør av ren energi for velferd, vekst og utvikling.

Verdier

  • Kompetent
    Vi skal bruke kunnskap og erfaring til å nå ambisiøse mål og bli anerkjent som ledende innenfor vår bransje.
  • Ansvarlig
    Vi skal skape verdier med omtanke for medarbeidere, kunder, miljø og samfunn.
  • Nyskapende
    Vi skal tenke nytt, utvikle muligheter og skape løsninger.

Forretningsprinsipper

Skageraks forretningsprinsipper gjelder for hele konsernets virksomhet, det vil si all virksomhet i Skagerak Energi og alle hel- og deleide datterselskap, samt tilknyttede selskap hvor Skagerak Energi har bestemmende innflytelse. Skagerakkonsernet skal ikke involvere seg i aktiviteter som bryter med forretningsprinsippene.