Henning Villanger, født 1964, er styremedlem i styret i Skagerak Energi og oppnevnt av Statkraft.

Villanger er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med tilleggsstudier på Universität Mannheim og Harvard Business School. 

Han har erfaring fra Naturkraft og ulike stillinger i Statkraft.