Laugstol AS  er et entreprenørfirma innenfor elektro med røtter tilbake til 1901. 

Laugstols forretningsmodell baserer seg på profesjonell gjennomføring av større og mindre prosjekter, samt rammeavtaler for kunder. Kundeporteføljen er solid med overvekt av offentlig sektor, større nettselskaper og næring.

Virsomhet fra Oslo til Kristiansand

Hovedkontoret ligger i Porsgrunn og selskapet har virksomhet fra Kristiansand til Oslo, med hovedtyngde i Telemark og Vestfold.  Selskapet er også aktive i prosjektmarkedet i øvrige deler av landet.

Miljøsertifisert

Laugstol arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Selskapet oppfyller de krav og gjennomfører de tiltak som gjelder for miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø innenfor sin bransje. Selskapet er Miljøfyrtårn-sertifisert og  ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 45001.

Skagerak Energi eier 33,4 prosent av Laugstol AS. Hovedeier er Telemark Group med 51 prosent av aksjene, mens selskapets ansatte eier 15,6 prosent.