Skagerak Energis konsernprinsipper og etiske retningslinjer omhandler ikke-diskriminering, toleranse og likebehandling og det arbeides fortløpende med tiltak for bevisstgjøring i Skagerak konsernet.

Skagerak Energis aktivitet og redegjørelsesplikt for 2022.