Tor Heiberg, født 1968, er konserndirektør for Digitalisering og IT.

Tor kom til Skagerak Energi fra stillingen som daglig leder for Elhub. Heiberg har vært sentral i oppbyggingen av Elhub, og har 13 års erfaring fra Statnett.

Heiberg er utdannet samfunnsøkonom, og har jobbet hele karrieren i spennet mellom IT og sentrale funksjoner i kraftbransjen.