Asbjørn Grundt, født 1964, er styreleder i styret i Skagerak Energi og oppnevnt av Statkraft.

Grundt er utdannet Master of Science i Operations Research fra Norges Tekniske Høgskole (NTH)/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og Master of Management fra BI. 

Han har erfaring fra NTH, FFI, Norsk Hydro og Statkraft.