For å nå klimamålene frem mot 2030 og 2050, så trengs det mer ren energi og løsninger som bruker energien på best mulig måte. Skagerak Energi skal bidra i det grønne skiftet og "være på lag med en grønn framtid». Vi skal skape ny vekst og utvikling, basert på alle endringene og mulighetene i forbindelse med det grønne skiftet. 

Konsernet skal vokse både innenfor eksisterende kjernevirksomhet og nye definerte mulighetsområder. Innenfor kjernevirksomheten så innebærer det videre utvikling av vår vannkraftportefølje, vår fjernvarmevirksomhet og videre utvikling av vårt nett.  Vekst utover kjernevirksomheten innebærer både utvikling av nye produkter/ tjenester gjennom egne innovasjoner samt samarbeid eller investeringer i andre selskaper. Vi har allerede tatt tydelige posisjoner innen biogass, sol, energitjenester, mobil energi og teknologi for bruk av fleksiblitetsmarkedet.  

 

Konsernstrategien peker ut tre hovedområder som de viktigste for strategiperioden. Etter to tredjedeler av perioden kan det vises til en rekke initiativ og resultater i tråd med de tre hovedområdene:

 • Vekst i omsetning og verdiskapning
  • Tilrettelegger for grønn vekst i fjernvarmeinfrastrukturen gjennom kjøp av hele Skien Fjernvarme og industrisamarbeid med Herøya Industripark og Yara
  • Vekst og utvikling av produksjonsportefølje for vannkraft med bl.a åpning av Ala kraftverk og Nye Dalsfoss kraftverk og igangsettelse av anskaffelsesprosess Sauland
  •  Videre satsning på biogass med nye fyllestasjoner ig produksjon av biogass, samt ekspansjon til Sverige via Air Liquide Skagerak
  • Satser på solkraft gjennom eierskap i Isola Solar (sol-på-tak/vegg) og utvikling av solparkportefølje, inkludert pilotprosjekt på Engene Solar
  • Utvikler løsninger for å utnytte ressursene i fremtidens energisystem bedre gjennom virtuelle kraftverk og forbrukerfleksibilitet
 • Fremme bærekraftig drift og utvikling innen klima og miljø
  • Grønne anskaffelsesprosesser med økte krav om bærekraft og miljø til våre leverandører
  • Investering i selskapet Where2O for å forbedre og forenkle tilsigsmålinger og utnytte vann i nedslagsfelt bedre
  • Lede med rekordhøyt investeringsnivå for å sikre strøm til det grønne skiftet i nye og eksisterende industrisatsninger i Grenland
  • Leverer ren energi til byggeplasser gjennom pilotering av mobile off-grid løsninger for bygg- og anleggsbransjen
 • En attraktiv arbeidsplass med vekt på kompetanse og lagutvikling
  • Skagerak Nett bytter navn til Lede
  • Deleide selskap samles under Skagerak Energipartner for å styrke kompetanse og oppfølging av industrielle eierskap
  • Utrulling av samhandlingsprosjektet Samarbeidskraft til hele konsernet for å styrke tverrfaglig arbeid, kultur og digital kompetanse
  • Lede kåres til nummer 1 på kundetilfredshet i Strømnettstudien 2022
  • Etablering av Skagerak Energitjenester AS for å skape et spisset fagmiljø for å tilby optimaliseringstjenester til industri, næring og småkraftprodusenter