Vi lanserer ny strategi i en tid med klimakrise, naturkrise og energikrise. Her ligger vår tids oppgave #1. Skagerak Energi leverer ren fornybar energi. Dermed er vi en del av løsningen på vår tids største utfordring: å skape en grønn, bærekraftig framtid. Vi kan ikke redde verden, men vi kan – og vi skal – gjøre vårt for å få fart på omstillingen, enda mer enn før.

Derfor heter vår strategi mot 2030 «Taktskifte mot en grønn framtid».

Vi må øke takten
Tiden går fort mot 2030. Vi når ikke målene uten et taktskifte. Det haster. Derfor skal vi se framover og være offensive – sammen med andre. Vi skal være mer enn bare et energi selskap. Vi skal bygge samfunn, kjempe for miljøet og bidra til en bedre framtid for alle. I denne satsingen har vi en ledestjerne som hjelper oss å sette retning: På lag med en grønn framtid. Under denne ledestjernen bidrar vi på tre viktige måter: Vi skaper drivkraft, vi er en trygg partner, og vi skaper grønn giv. Dette skal vi fortsette med fram mot 2030. Med enda større trykk og framdrift.

  • Vi skaper drivkraft
    Vi låner av naturens superkrefter og leverer energien der den trengs, gjennom å produsere mer ren energi, aktivt drive fram nye energiløsninger og utnytte energien best mulig.
  • Vi er en trygg partner
    Vi utvikler folk og samfunn rundt oss ved å sørge for sikkerhet i arbeid og leveranser, utvikle mennesker og organisasjon og utvise ansvarlighet i alle ledd.
  • Vi skaper grønn giv
    Vi skaper grønn giv og verdier på lag med naturen gjennom å redusere klimaavtrykket og ved å jobbe for å ivareta klima-og miljøressurser.

Fire ambisjoner danner søylene i vår strategi mot 2030

 

Hånd som tar i vann

Maksimere verdien i hver dråpe
- Vannkraft
Vannkraft har vært bærebjelken i vår energiproduksjon siden 1885. Det skal den fortsatt være. Denne kraften skal vi hente enda mer ut av ved å utnytte data og vår unike kunnskap best mulig. Ambisjonen er å bli best i Norge på vannkraftoptimalisering. Samtidig sikter vi mot å vokse gjennom økt produksjon der det finnes potensial, og utvide kapasiteten gjennom effekt opp gradering. Vi skal fortsatt levere ren energi og fleksibilitet til energisystemet.

Mann med arbeidstøy som klatrer i stolpe

Skape Norges ledende nettselskap
- Nett
Lede skal tilby den smarteste og mest robuste infrastrukturen som er mulig i vår region. Fram mot 2030 skal vi utnytte eksisterende strømnett smartere ved å digitalisere og effektivisere, redusere nett-tapet og bygge ut ny kapasitet. Slik skal vi bli Norges ledende nettselskap – til det beste for over 200.000 innbyggere, lokal industri og nye etableringer.

Barbeint fot på tå

Mer overskuddsenergi
- Fjernvarme
Fjernvarme har vært viktig for å fase ut oljefyr og er en framtidsrettet løsning for oppvarming basert på fornybar energi. Fram mot 2030 skal vi arbeide videre med å fortette fjernvarmenettet og utnytte tilgjengelig overskuddsenergi i regionen. Slik avlaster vi også strømnettet for en best mulig effektbalanse.

Dame på brygge ved vann

Nye satsinger for mer ren energi
– Sol, vind, energitjenester, batteriløsninger, biogass og nye posisjoner
Mot 2030 skal vi skalere våre satsinger på solenergi, landvind, biogass og batteriløsninger. Vi skal også utvikle og tilby tjenester rettet mot å utnytte energi best mulig gjennom våre Energitjenester.
I tillegg skal vi utforske nye muligheter innen grønn energi gjennom å bidra og stimulere til nyskaping. Slik skal vi skape ny vekst for vår virksomhet og bidra med enda mer ren energi til samfunnet.

Slik lykkes vi

I strategien vår mot 2030 legger vi lista høyt. Skal vi nå målene må vi være offensive og utfordre oss selv og dem rundt oss – og vi må øke takten. Samtidig ligger kraften til satsingen i stor grad i oss selv. Den ligger i vår virksomhet som leverandør av ren energi. Den ligger også i vår kultur.

Vi trenger kraften i hver enkelt, og energien fra oss alle