Jens Bjørn Staff, født 1967, er konsernsjef i Skagerak Energi.

Jens Bjørn Staff, er utdannet innenfor økonomi og har en bred næringslivsbakgrunn fra en rekke selskaper. Han kommer fra stillingen som CFO  og medlem av konsernledelsen i Orkla ASA. Han har i løpet av sin periode i Orkla hatt ansvaret for forskjellige områder ut over økonomi og finans, blant annet Orkla IT, kjøp og salg av virksomheter (M&A) og Orkla Investments (Vannkraft og Eiendom). 

Staff har vært ansatt i Orkla siden 2014. Før det var han CFO og konserndirektør i Statkraft fra 2011-2014. Han har også flere års ledererfaring fra Statoil.

I 2020 ble han ansatt som konsernsjef i Skagerak Energi.