Forretningsinitiativer i Skagerak-konsernet som piloteres eller er i en tidlig kommersialiseringsfase er lagt til Skagerak Utvikling. Å organisere disse prosjektene i et eget selskap gir en smidigere prosess, særlig ved samarbeid med eksterne. Det er også med på å ivareta det funksjonelle skillet mot nettselskapet i konsernet.

Per i dag er det initiativene innenfor er utslippsfrie byggeplasser og mobile ladestasjoner overført til Skagerak Utvikling under det felles navnet, "Mobil energi". Det er også registrert et eget aksjeselskap kalt Skagerak Hydrogen. Alt arbeid med hydrogen i Skagerak samlet der.

Deleierskap i selskaper er i utgangspunktet lagt til Skagerak Energipartner. Når egenutviklede selskaper går over i en vekstfase skal de overføres dit.