Skagerak Kraft er blant landets største produsenter av elektrisitet. Fra 52 hel- eller deleide kraftverk leverer selskapet årlig om lag 5900 GWh ren, fornybar kraft. Dette tilsvarer forbruket til 295 000 boliger, og drøyt 4 prosent av landets samlede kraftproduksjon.

Nye prosjekter

I tillegg arbeider selskapet med flere vannkraftprosjekter som har fått konsesjon eller ligger til konsesjonsbehandling hos myndighetene. Skagerak Kraft er produsent av solkraft på Skagerak Arena i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjektet Skagerak Energilab. Er prosjekt i samarbeid med Lede (tidligere Skagerak Nett).

Ansatte i flere regioner

Skagerak Kraft har ansatte i Valdres, Numedal, Øst- og Vest-Telemark i tillegg til Grenland. De arbeider hver dag for at selskapets produksjonsanlegg skal levere ren energi til samfunnet.

I tillegg til egne kraftverk forvalter Skagerak Kraft produksjonsverdier ved cirka 80 kraftverk over hele landet.

Skagerak Kraft eier 100 % av det nyoppstartede selskapet Skagerak Energitjenester.

Skagerak Kraft er 100 % eiet av Skagerak Energi. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn.