Skagerak Energi er et av Norges største energikonsern. Vi produserer og leverer ren kraft til stadig flere kunder. I snart 100 år har vi sørget for lys og varme i alle hjem, og kraft til den industrielle utviklingen som har skapt Norges velstand. Vi hører hjemme der våre kunder bor og virker. Vi kjenner dem, og jobber hardt for å skape stabilitet og trygghet hos befolkningen og næringslivet.

Vi setter vår ære i at det alltid skal være strøm til lys og varme, og til industriens smelteovner. Det er derfor du ofte møter en Skagerak-bil på veien. Vi er på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi er lokalkjente, og er der når du trenger oss.

Skagerak Energi er en viktig bidragsyter, en motor for utviklingen av samfunnet. Vi er en stor arbeidsgiver, og vi er opptatt av at alle våre ansatte skal komme trygt hjem til familien hver dag. Vi er en stor kjøper av tjenester og varer fra andre. Vi er engasjert i humanitært arbeid, og støtter idrett og kultur. Skatten vi betaler bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver. Samtidig skaper vi solide overskudd for våre eiere, som er stat og kommuner. Disse pengene går inn i samfunnets felleskasse, og blir brukt til å sikre velstand og utvikling. 

I fremtiden kommer energibransjen til å endre seg. Skagerak Energi ønsker å være et lokomotiv i denne utviklingen. Vi vil skape ny vekst og nye muligheter. Det har vi muskler og kompetanse til å klare. Og vi mener det er viktig at regionen fortsatt har et sterkt og vitalt energiselskap. 
Men vekst alene er ikke nok. Den må skje på en måte som tar vare på ressursene og miljøet. Våre kunder skal vite at vi leverer energi som er bærekraftig. Vi tar miljøet på alvor. Vi skal produsere og levere energi for en levende framtid. Det er derfor vi alltid er der. 

Flere detaljer fra historien til SKK og VK