Konsernet har ca 620 ansatte, en årlig kraftproduksjon på ca 5700 GWh, over 191 000 nettkunder og en omsetning på ca. 2,5 milliarder kroner årlig. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft.

En viktig del av konsernets strategi er å være en sentral aktør og motor for restrukturering i sin region. Gjennom samarbeid, oppkjøp eller fusjon skal Skagerak utøve en aktiv og ekspansiv rolle med målsetning om å bidra til en rasjonell og konkurransedyktig virksomhet.

Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de tre heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. Skagerak Energi eier betydelige andeler i Skagerak Naturgass, Fjordkraft og Laugstol.