Konsernet har cirka 610 ansatte, en årlig kraftproduksjon på cirka 5900 GWh, over 194 000 nettkunder og en omsetning på cirka 2,9 milliarder kroner i 2017. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft.

En viktig del av konsernets strategi er å være en sentral aktør og motor for restrukturering i sin region. Gjennom samarbeid, oppkjøp eller fusjon skal Skagerak utøve en aktiv og ekspansiv rolle med målsetning om å bidra til en rasjonell og konkurransedyktig virksomhet.

Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de tre heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. Skagerak Energi eier betydelige andeler i Skagerak Naturgass, Fjordkraft og Laugstol.