Norge har stort behov for økt fornybar kraftproduksjon i fremtiden.  Produksjonen vil blant annet komme fra uregulerte kilder som vind og sol. Hydrogen vil sammen med batterier bli en SUPERKRAFT i energimiksen for å få balanse mellom produksjon og forbruk. Derfor utvikler vi hydrogenløsninger i et lagspill med industri, maritim- og transportsektoren slik at vi sammen når våre utslippsmål.

Skagerak Energi arbeider blant annet med:

  • Storskala hydrogen testsenter i Grenland
  • Produksjon av grønt hydrogen i Grenland