Skagerak Energipartner skal være en aktiv eier og utvikler av selskaper. 

Energipartner har en portefølje innen: 

  • Biogass
  • Sol på tak/vegg
  • Gjenbruk av bilbatterier
  • Smart elbillading
  • Elektroentreprenører
  • Digitale produkter for styring av vannproduksjon

Skagerak Energi eier 100 % av Skagerak Energipartner.