Trond Erling Johansen, født 1962, er ansattvalgt styremedlem i styret i Skagerak Energi.

Tornd har lang erfaring som ingeniør i Skagerak Nett, og jobber til daglig som energiingeniør ved driftssentralen.