Kjersti Haugen, født 1966, er ansattvalgt styremedlem i styret i Skagerak Energi.

Kjersti har lang arbeidserfaring fra Skagerak Energi, og jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver /  webansvarlig i morselskapet.