Kjersti Haugen, født 1966, er ansattvalgt styremedlem i styret i Skagerak Energi.

Haugen har lang arbeidserfaring fra Skagerak Energi, og jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver / webansvarlig i morselskapet.