Skagerak Energi bidrar til utvikling av regionen gjennom produksjon og distribusjon av ren energi. Vi er en motor for verdiskapningen, og har siden etableringen i 2001 skapt verdier for nesten 25 milliarder. I tillegg styrkes det lokale næringslivet av at vi kjøper varer og tjenester for ca. 1 milliard årlig. Det betyr at vi genererer mer enn 1000 arbeidsplasser i tillegg til våre egne ca. 600 arbeidsplasser.

Bærekraftig virksomhet

Vi vil kjennetegnes av at vi er til å stole på, og at vi utvikler samfunnet på en bærekraftig måte. Vern om menneskers liv og helse, naturmangfold og klima, er fundamentet i alle våre beslutninger og aktiviteter. Vi forvalter samfunnskritisk infrastruktur, og vårt viktigste samfunnsoppdrag er å levere sikker strømforsyning. Stans i leveranse av strøm kan få alvorlige følger, med tap av menneskeliv som ytterste konsekvens.

Støtter idrett, kultur og sosiale entreprenører

Skagerak Energi støtter opp om lokalt organisasjons- og kulturliv og topp- og breddeidrett i regionen. Vi bidrar til gjennomføring av musikk- og teaterfestivaler og mange barn og ungdommer kan delta i idrettsarrangement på grunn av vår støtte.

Vi har også i mange år bidratt til utvikling av et område i Kenya befolket av fattige masaier. Nå rettes denne innsatsen slik at fattige unge jenter får opplæring og mulighet til å skape et verdig liv til seg og familien.

Vi støtter også norske ungdommer som har falt utenfor skole og arbeid. Gjennom et samarbeid med den sosiale entreprenøren lyk-z & døtre hjelper vi norske ungdommer i sårbare og vanskelige situasjoner. Vi i Skagerak Energi forstår at vi kan gjøre en forskjell, vi tar ansvar og vi bidrar til å skape positive forandringer.

Skaper langsiktige verdier

Tilknytning til regionen er viktig for Skagerak Energi. Vi prioriterer våre ressurser slik at det skapes langsiktige verdier for samfunn og eiere. Skagerak Energi er en av regionens store arbeidsgivere, og tre av regionens kommuner har eierandeler i konsernet. De tre eierkommunene Skien (15,21 %), Porsgrunn (14,83 %) og Bamble (3,34 %) mottar utbytte fra vårt overskudd. Vertskommuner, som er kommuner hvor Skagerak Energi har anlegg, mottar eiendomsskatt, andre skatter og avgifter.

Vi stiller høye krav til integritet og ansvarlighet til oss selv og de vi samarbeider med, og vi følger opp etterlevelse. Vi utformer våre krav basert på god kompetanse og forståelse for risiko, samt nasjonale og internasjonale standarder, konvensjoner og initiativ.

Våre årsrapporter har mer informasjon om vårt arbeid med samfunnsansvar.