Air Liquide Skagerak markedsfører og distribuerer natur- og biogass blant annet til industribedrifter, transportsektoren, maritim næring og offentlige bygg.

Eier og drifter gassdistribusjonsnett

Selskapet prosjekterer og bygger ut gassdistribusjonsnett, samt eier og drifter nettet med tilhørende anlegg.

Air Liquide Skagerak eier gassterminaler i Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold, og har større distribusjonsnett i tilknytning til terminalene i Skien, Porsgrunn, Tønsberg og Drammen.

Vokser innenfor biogass

Air Liquide Skagerak er en ledende og attraktiv aktør innenfor biogasssegmentet gjennom strategisk målrettet utnyttelse av posisjon, kompetanse og gassinfrastruktur. De senere årene har selskapet markert seg som en ledende leverandør av biogass til transport, med store leveranser innen kollektivtrafikk.

Selskapet leverer biogass til fyllestasjoner for transportsektoren i Telemark, Vestfold og Østfold.

Air Liquide Skagerak har hovedkontor i Porsgrunn.

Skagerak Energi eier 49 prosent av Air Liquid Skagerak etter at franske Air Liquide i 2017 kjøpte 51 prosent av selskapet.