Christina Endresen, født 1975, er styremedlem i styret i Skagerak Energi og representerer Statkraft.

Hun har erfaring fra flere lederstillinger i norske bedrifter, og jobber nå som CEO hos Telenor Infra.

Christina har utdannelse i philosophy og psychology fra Universitetet i Bergen og NTNU, og anvendt økonomisk ledelse fra BI.