Christina Endresen, født 1975, er styremedlem i styret i Skagerak Energi og oppnevnt av Statkraft.

Endresen har utdannelse i filosofi og psykologi fra Universitetet i Bergen og NTNU, og mastergrad i anvendt økonomisk ledelse fra BI.

Hun har erfaring fra flere lederstillinger i norske bedrifter, og jobber nå som CEO hos Telenor Infra.