Øystein Kåre Beyer, født 1947, er styremedlem i styret i Skagerak Energi og oppnevnt av Porsgrunn kommune.

Beyer representerer Arbeiderpartiet, og er medlem av bystyret i Porsgrunn. Han var ordfører i  Porsgrunn kommune i perioden 2003-2015. 

Øystein Beyer er utdannet lærer og har arbeidet innen opplæring, skole og helse.