Hedda Foss Five, født 1976, er nestleder i styret i Skagerak Energi og representerer Skien kommune.

Five er AP politiker og er medlem av bystyret i Skien. Hun er inne i sin tredje periode  som ordfører i Skien (2011, 2015, 2019).

Hun har vært leder for Telemark AUF, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Skiens bystyre, nestleder i Skien Arbeiderparti og medlem av Telemark fylkesting.