Stadig flere samfunnsprosesser blir digitaliserte og dermed avhengige av stabil tilgang på elektrisitet. Brudd på strømforsyningen kan få store konsekvenser for enkeltkunder og samfunn. Skagerak Energi arbeider kontinuerlig med å utvikle og modernisere strømnettet. Økende digitalisering og bruk av sensorer innebærer at feil i nettet eller feil hos sluttbrukeren raskt oppdages av Lede, som retter opp feilen. Det testes også nettsystemer der feil rettes automatisk.

For Skagerak Energi betyr sikker forsyning at våre 208 000 sluttkunder skal ha færrest mulig avbrudd og at fjernvarmen skal leveres som avtalt, der Skagerak Varme har konsesjon.

Bransjen er underlagt strenge krav og retningslinjer, og Skagerak Energi har god dialog med myndighetene for å sikre etterlevelse av regelverket. Konsernet har medarbeidere med høy kompetanse. Det sikrer god nettplanlegging, stabil drift og gode beslutninger for utbygging eller rehabilitering av anlegg.

Anleggene og komponentene i Ledes konsesjonsområde vil, på grunn av relativt høy alder, gjennomgå store utskiftninger de neste årene.

Skagerak Energi har innarbeidet systematisk risikostyring av alle kritiske områder.
Lede og Skagerak Kraft har driftssentraler som kontinuerlig overvåker anleggene og igangsetter og koordinerer nødvendige beredskapstiltak.

Skagerak Energilab

Skagerak Arena, hjemmebanen for Telemarks fotballstolthet Odd Ballklubb, er også arena for en fullskala høyteknologisk utprøving av nye energiløsninger til fordel for kundene.

Taket på stadion er dekket av 4300 kvadratmeter solceller. Strømmen som lages her lagres i et digert batteri i en container ved stadion. Dette batteriet er koblet til det elektriske anlegget på stadion og skal benyttes til flere formål, som blant annet:

  • Kraftproduksjon: Kraftoverskuddet på stadion lagres i batteriet
  • Nettkomponent: Batteriet skal brukes av nettselskapet til ulike nettjenester som spenningsstøtte og reaktiv effektregulering
  • Kunde: Odds Ballklubb og Kontorbygg AS kan redusere uttaket av strøm fra nettet når de enorme lyskasterne slås på ved å bruke batteribanken

Det siste er interessant for bedriftskunder som betaler for effektuttaket. Ved å redusere effektuttaket vil bedriftskunder få lavere nettleie. Strømuttaket på stadion tidobles når flomlysene slås på. Dette skal batteribanken redusere.

Strømproduksjonen fra anlegget vil være på cirka 660 MWh/år. Dette tilsvarer energiforbruket til mer enn 30 boliger.

Både tekniske løsninger, driftsaspekter og regulatoriske forhold skal testes og vurderes. Prosjektet inngår i selskapets satsning på ny nett-teknologi og smartnett, og er blant de områdene der Skagerak Energi håper å utvikle nye forretningsmuligheter.

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i Norge og internasjonalt. Ukentlig blir prosjektleder Henrik Landsverk kontaktet av personer som ønsker informasjon, og han holder jevnlig foredrag om Skagerak Energilab.

Prosjektet vekker interesse både hos fotballinteresserte, klimabevisste og teknologinerder. Prosjektet involverer mange disipliner og stiller store krav til kompetanse.
Anlegget skal være i full drift våren 2019.

Skagerak Energilab er støttet av Enova. Samarbeidspartnere i prosjektet er ABB, Kontorbygg AS og Odds Ballklubb.

Les mer på www.skagerakenergilab.no