Innovasjon i Skagerak

Innovasjon er et viktig satsningsområde i Skagerak Energis strategi fremover.