Henning Villanger, født 1964, er styremedlem i styret i Skagerak Energi og representerer Statkraft.