Skagerak Energi er et regionalt energikonsern med hovedkontor i Porsgrunn.

Konsernet har cirka 750 ansatte, en gjennomsnittlig kraftproduksjon på cirka 6 TWh, over 213 000 nettkunder og en omsetning på cirka 3 milliarder kroner. 

Skagerak produserer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. 

Kjernevirksomhetene er kraftproduksjon, distribusjon av strøm samt produksjon og distribusjon av fjernvarme. Utover kjernevirksomheten utvikler og investerer konsernet i energirelaterte varer og tjenester. Virksomhetene er organisert i heleide datterselskaper eiet av Skagerak Energi AS.

Vi har et dynamisk og sterkt kompetent miljø med evne til å tenke innovativt, fleksibelt og skape gode resultater gjennom tett samarbeid med våre kunder.