Øivind Askvik, født 1975, er konserndirektør for Skagerak Nett.

Øivind kommer fra stilling som global serviceleder for Power Grid Automation i ABB. Han har hatt flere sentrale posisjoner i ABB gjennom 15 år, både nasjonalt og internasjonalt, og har lang erfaring fra området kraftprodukter, kraftsystemer og automasjon.

Øivind er utdannet ved Forsvaret, og har en Executive MBA i økonomisk styring og ledelse.