Laugstol er den største belysningsentreprenøren i Vestfold og Telemark, men er også en stor elektroentreprenør som dekker høyspentarbeid, energiservice og installasjon. Selskapet er prekvalifisert for arbeid i områdene til Skagerak Nett, Hafslund Nett, Glitre Energi Nett og Agder Energi Nett.

Laugstols forretningsmodell baserer seg på profesjonell gjennomføring av større og mindre prosjekter, samt rammeavtaler for kunder i Østlandsområdet. Kundeporteføljen er allsidig med overvekt av offentlig sektor og næring.

Virsomhet fra Oslo til Kristiansand

Hovedkontoret ligger i Porsgrunn og selskapet har virksomhet fra Kristiansand til Oslo, med hovedtyngde i Telemark og Vestfold. Laugstol har avdelingskontorer på Billingstad, Tønsberg og Arendal/Froland. Selskapets historie strekker seg helt tilbake til 1901.

Miljøsertifisert

Laugstol arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Selskapet oppfyller de krav og gjennomfører de tiltak som gjelder for miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø innenfor sin bransje. Selskapet er Miljøfyrtårn-sertifisert og  ISO-sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008.

Skagerak Energi eier 33,4 prosent av Laugstol AS. Hovedeier er Telemark Group med 51 prosent av aksjene, mens selskapets ansatte eier 15,6 prosent.