I tillegg til de store løpende samarbeidsavtalene selskapet har, bidrar vi med økonomisk støtte til kultur, lag og foreninger.

To utlysninger

Vi tildeler midler i to ganger i året; i mars og september.

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne bør primært ha adresse i Vestfold eller Telemark, eller i vertskommunene for våre kraftverk.

Hvert år deler Skagerak ut 20 draktsett, begrenset oppad til kr. 5.000,- pr. sett. Draktene skal ha Skageraks logo godt synlig (fortrinnsvis på bryst). I tillegg støtter vi ulike kulturaktiviteter og gir ut 20 stipend a kr. 5.000,- årlig.

Søknadsfrister:

  • 1. mars
  • 1. september

Tildeling skjer via loddtrekning blant de som oppfyller kriteriene og offentliggjøres på web og i sosiale medier.

Søknad om sponsormidler