I tillegg til de store løpende samarbeidsavtalene selskapet har, bidrar vi med økonomisk støtte til kultur, lag og foreninger.

To utlysninger

Vi tildeler midler i to ganger i året; i mars og september. Ved hver omgang trekkes 20 aktiviteter innen idrett eller kultur som hver får 10.000 kroner til sin aktivitet eller prosjekt. 

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne bør primært ha adresse i Vestfold eller Telemark, eller i vertskommunene for våre kraftverk.

 

Søknadsfrister:

  • 1. mars
  • 1. september

Tildeling skjer via loddtrekning blant de som oppfyller kriteriene og offentliggjøres på web og i sosiale medier.

Søknad om sponsormidler