Se hvordan vannet forvandles til strøm:

Filmen er laget av Statkraft. Skagerak Energi har tillatelse til å benytte den på våre websider.

Vannets evige kretsløp er livsviktig for alle levende organismer: