Har det noe å si for prisen hva slags strømavtale jeg har?