Samfunnsansvar

Skageraks samfunnsansvar er å ha en bærekraftig og miljøvennlig produksjon av ren energi, og en sikker og stabil distribusjon av strøm til industri, næring og privathusholdning.