Sponsormidler

Skagerak Energi ønsker å bidra til vekst og utvikling. Derfor støtter vi en rekke aktører innen idrett, kultur og organisasjonsliv med sponsormidler.