Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Hav
Gravearbeider

Skal du grave i sommer?

Sommer er høytid for anleggsarbeider. Husk påvisning av strømkabler før du starter eventuelle gravearbeider.
Les mer
eFakturaløsningen endres

Endring i eFakturaløsning

Vi endrer vår eFaktura løsning fra 1. juni 2016. Framover vil det være behov for en eFakturaavtale pr. måler.
Les mer
Finansiell info
22.04.2016
Årsrapport 2015
Klikk her for å se rapporten

22.04.2016
GRI-indeks 2015
Klikk her for å se rapporten

01.09.2015
Halvårsrapport 2015
Klikk her for å se rapporten

Avbruddsoversikt
Våre kraftstasjoner

Skagerak har 48 hel- eller deleide kraftverk, fordelt på 8 fylker i Sør-Norge.

Klikk for å åpne kart