Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Skagerak Nett beklager feil

I forbindelse med fakturautsendelse i januar ble det sendt feil vedlegg til enkelte av våre kunder.
Noen kunder fikk ikke vedlegg i det hele tatt. Mottok du ikke Nytt fra Skagerak klikk her.
Feilen oppsto hos vår printleverandør og omfanget er foreløpig ukjent. Er det noe du lurer på kontakt oss på tlf. 815 33 933.
Nettforsterking Grenland

Nettforsterkning Grenland

Prosjektet Nettforsterkning Grenland fikk konsesjon den 28. september 2012. Vedlagt filmklipp fra prosjektarbeidet. Les mer
Usikker is

Usikker is på regulerte vann

Vær oppmerksom på usikker is og åpne råker i forbindelse med regulerte vann. Les mer
Finansiell info
30.01.2015
Halvårsrapport 2014
Klikk her for å se rapporten

30.01.2015
GRI-indeks 2013
Klikk her for å se rapporten

30.01.2015
Årsrapport 2013
Klikk her for å se rapporten

Avbruddsoversikt
Våre kraftstasjoner

Skagerak har 45 hel- eller deleide kraftverk, fordelt på 8 fylker i Sør-Norge.

Klikk for å åpne kart