Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Elsikkerhet

El-sjekk - for sikkerhets skyld

Snart er det påske og her er noen tips og råd for å bevare sikkerheten rundt det elektriske anlegget hjemme og på hytta. Les mer
Usikker is

Usikker is på regulerte vann

Vær oppmerksom på usikker is og åpne råker i forbindelse med regulerte vann. Les mer
Finansiell info
30.01.2015
Halvårsrapport 2014
Klikk her for å se rapporten

30.01.2015
GRI-indeks 2013
Klikk her for å se rapporten

30.01.2015
Årsrapport 2013
Klikk her for å se rapporten

Avbruddsoversikt
Våre kraftstasjoner

Skagerak har 48 hel- eller deleide kraftverk, fordelt på 8 fylker i Sør-Norge.

Klikk for å åpne kart