Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Møntører i mast
Identifisering av strømkunder

Registrering av fødselsnummer

Når Elhub tas i bruk i 2017 skal alle strømkunder registreres med fødselsnummer for entydig identifisering. Les mer
Vær obs på tynn is...

Usikker is på regulerte vann

Vær oppmerksom på usikker is og åpne råker i forbindelse med regulerte vann.

Les mer
Finansiell info
22.04.2016
Årsrapport 2015
Klikk her for å se rapporten

22.04.2016
GRI-indeks 2015
Klikk her for å se rapporten

01.09.2015
Halvårsrapport 2015
Klikk her for å se rapporten

Avbruddsoversikt
Våre kraftstasjoner

Skagerak har 48 hel- eller deleide kraftverk, fordelt på 8 fylker i Sør-Norge.

Klikk for å åpne kart