Gjennom selskapet Engene Solar AS investerer Greenstat sammen med Skagerak Kraft 44 millioner på et solkraftverk i Lågendalen. Kraftverket er det tredje her til lands, og det første i kraftprisområde NO2. Det er også det første som monteres på «grått areal» som for eksempel næringsarealer som ikke lenger er i bruk. Når det står ferdig, skal kraftverket produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 325 husstander.

Første gang

Det er første gang de to energiselskapene bygger et bakkemontert solkraftverk her til lands.

- Vi er medeier i større solkraftverk i Bosnia Hercegovina og har også montert flere solcelleanlegg på bygg i Norge, men dette er første gang vi bygger et så stort anlegg i Norge, sier prosjektleder for Engene solkraftverk Sebastian Farmen fra Greenstat.

Anlegget er ikke bare Vestfolds første, men også et av de første konsesjonspliktige solcelleanleggene som bygges i Norge. Konsesjonen ble gitt i november i 2023.

Moderat størrelse

Med en installert effekt på 5,8 MWp, og en beregnet årsproduksjon på 6,1 GWh har det en moderat størrelse sammenlignet med de solkraftverkene som kan bli bygd i årene som kommer. Stortinget har vedtatt et mål om å bygge 8 TWh frem mot 2030, og Sørøstlandet peker seg ut som et område med gode solressurser her til lands. 

- Dette er første gang vi er med og bygger et bakkemontert solkraftverk, men det blir ikke den siste. Vi jobber med flere prosjekter og tror det skal være mulig å få realisert flere av dem. Målet vårt er å bidra med økt kraftproduksjon, og vi har ambisjoner innenfor både vann-, vind- og solkraft i våre områder, forteller Geir Kulås i Skagerak Kraft

Ukontroversielt i Hvarnes

Både Farmen og Kulås forteller at arealbruk er et tema som ofte dukker opp på steder hvor de ser på muligheter for solkraft, men i Hvarnes har ikke dette vært et tema. Tomten er et såkalt grått område, det vil si at den er satt av til industri- og næringsvirksomhet. Den har ligget brakk i flere år, men opprinnelig lå det et sagbruk her.

- Vi har hatt en god dialog med naboene her i Hvarnes. Vårt inntrykk er at de ønsker solkraftverket velkommen. Vestfold er et fylke med lite egen kraftproduksjon, så Engene solkraftverk er også et viktig bidrag inn i en region som trenger mer fornybar kraft, sier Farmen.

Byggetiden for Engene solkraftverk er beregnet til åtte måneder. Hvis alt går etter planen, kan kraftverket begynne å levere strøm på nettet i desember. Kraftverket eies av Engene Solar AS som igjen eies av Greenstat og Skagerak Kraft med 50 prosent hver.

Rettelse

25.4.2024: I den opprinnelige pressemeldingen stod det at solkraftverket kostet drøyt 50 millioner kroner. Det riktige tallet er 44 millioner kroner. 

Mann viser forklarer ved siden av solcellepanel.