Panelene bølger seg i terrenget, i takt med den steinete grunnen de står på. Buer solkraftverk består av totalt 1880 solcellepaneler, plassert i et grenseområde mellom korn og skog. På gården drives det ikke lenger bare med kalkun og korn, det produseres også energi på mark som ikke er dyrkbar. 

– Da er det bedre å «dyrke strøm» der, som vi sier, sier Per Anders Buer. 

Buer Solkraftverk ligger mellom dyrket mark og skog, ved Sarpsborg i Østfold.

Buer solkraftverk eies av El av Sol Norge AS og Per Anders Buer. 

Mer fornybar energi

Den energi-interesserte gårdbrukeren kom i kontakt med El av Sol da han installerte solceller på låvetaket. 

– Sammen tenkte vi enda større, vi ville produsere mer energi. Derfor tenkte vi ut en løsning i et område ved en 22 kilovolts kraftlinje, sier han. 

Fra låvetaket produseres det 70 000 kilowatt-timer (kWh) i året, noe som kommer godt med på gården. Det store solkraftverket bidrar imidlertid inn i strømnettet, og har en planlagt årsproduksjon på 1 234 243 kWh (1,23 GWh). Det tilsvarer strømforbruket til cirka 70 husstander. 

– Det er godt med soltimer her, vi ligger forholdsvis nært kysten med pent vær og god kjøling på panelene. Så dette er gunstige forhold for solkraft, sier salgs- og markedsansvarlig Michael Haug i El av Sol.

Sola skinner over landets første solkraftverk med konsesjon som er satt i full drift. Fra venstre: Per Anders Buer, Jimmy Glamo og Michael Haug (begge El av Sol AS)

Panelene produserer på begge sider. Hvert enkelt panel har en effekt på 650 watt. 

– Jeg er helt sikker på at Norge styrer mot et kraftunderskudd. Strøm er viktig infrastruktur, og det virker som at mange må minnes på nettopp det, sier Per Anders Buer, som for øvrig har planer om ytterligere kraftproduksjon sammen med to naboer og vindkraftselskapet Zephyr.

Skagerak Energitjenester har balanseansvar

Kraftmarkedet er ikke bare til for å sette strømprisen, det har også en viktig oppgave i å sørge for at det er balanse mellom produksjon og forbruk av strøm. I tillegg skal kraftmarkedet passe på at ressursene utnyttes mest mulig effektivt. Så hva skjer da, om sola ikke skinner like mye som antatt?

– Ut fra våre prognoser melder vi inn forventet produksjon på forhånd, og vi tar ansvar for å holde balansen. Det betyr at hvis kraftverket produserer mer enn forventet, selger vi den ekstra produksjonen for dem, og dersom panelene produserer mindre enn ventet, handler vi den ekstra kraften i regulerkraftmarkedet, forteller kundekontakt Kjartan Vik i Skagerak Energitjenester, som er balanseansvarlig for kraftverket. 

Små og store kraftverk

Alle solkraftverk med produksjon på over 100 kilowatt må ha en balanseansvarlig, og Skagerak Energitjenester har lang og god erfaring med å bistå store og små kraftprodusenter i markedet. 

– Mange har ikke tenkt på hvordan kraften skal håndteres i markedet, men dette er noe vi har mange års erfaring med. Vi har balanseansvar for over 80 småkraftkunder over hele landet, innen vann-, vind- og solkraft, sier Kjartan Vik.

– Vi i Skagerak Energitjenester ser også hvilke muligheter som ligger for kraftprodusentene våre i intradag- og fleksibilitetsmarkedet.

Første med konsesjon i full drift

Buer Solkraftverk er det første solkraftverket i landet med konsesjon som er satt i full drift. Siden oppstarten 21. mars har solkraftverket hatt god produksjon. 

– På gode dager ligger produksjonen på 8000 kilowatt-timer om dagen. Vi mener flere små solkraftverk er veien å gå, og har fått flere henvendelser fra andre bønder som vil lære mer av prosjektet vårt, sier Michael Haug i El av Sol AS.