Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Skagerak Kraft

Miljøsertifisert - ISO 14001

Skagerak Kraft er miljøsertifisert i henhold til ISO-standard 14001 fra Det Norske Veritas - DNV.

Les mer
Usikker is

Usikker is på regulerte vann

Vær oppmerksom på usikker is og åpne råker i forbindelse med regulerte vann.

Les mer
Finansiell info
02.05.2013
Skagerak Energis GRI-indeks 2012
Klikk her for å se rapporten

Avbruddsoversikt
Våre kraftstasjoner

Skagerak har 45 hel- eller deleide kraftverk, fordelt på 8 fylker i Sør-Norge.

Klikk for å åpne kart