I juni møtte en tverrfaglig gruppe på fem masterstudenter opp ved hovedkontoret til Skagerak Energi i Porsgrunn. En sju uker lang sommerjobb senere, og mange erfaringer rikere pakker de ryggsekken og setter kurs mot sine respektive studiesteder. Martin Håpnes (22) reiser til Portugal, på utveksling som et ledd i utdannelsen til en integrert mastergrad som maskiningeniør ved NTNU. Maella Muganga (22) tar turen til over fjellet, der hun starter på en mastergrad innen datasikkerhet ved Universitetet i Bergen.

Av 109 søkere endte fem av dem opp i Sommerprosjektet 2023

– Vi klikket ganske bra, og fikk raskt en god stemning i gruppa. Jeg er glad for at det var akkurat oss som ble valgt, sier Maella.

Sammen med Ida Riis-Johansen, Martha Utengen og Øyvind Flock har de presentert funnene sine i en fersk rapport og i presentasjoner, først for konsernledelsen, og deretter for et hundretalls kollegaer til stede i sal og på stream. 

– Skummelt, men vi klarte det. Nå kan jeg si at det var artig, og puste ut, sier Maella, etter gjennomført presentasjon. 

Student? Les mer om Sommerprosjektet 2024.

 

– Tør å spørre

Sommeren 2023 ble de bedre kjent med Skagerak Energi og datterselskapene Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Lede, og fikk en krevende oppgave i fanget.

Oppgaveteksten lød:  «I fremtidens energisektor, med høyere kompleksitet og økte krav til digitalisering, bærekraft og kompetanse - hva blir viktig for Skagerak Energi AS å lykkes med for å levere på vår triple bunnlinje?». Den krevde avgrensning, forteller studentene. 

– Med en så bred problemstilling er det ikke noe feil svar, men muligheter til å tenke nytt og så tanker og ideer til ledelsen og ansatte. For vår del var det vanskeligste å avgrense oppgaven, og å knytte den til våre fagområder, sier Martin. 

Maella oppfordrer andre studenter til å tørre å ta kontakt og snakke med andre når man er ny på arbeidsstedet. 

– Alle vi har kontaktet har vært villige og engasjerte. Det har vært veldig gøy! Jeg har lært mye om fornybarbransjen, og mye om Skagerak Energi. Jeg har ikke vært klar over hvor mye Skagerak Energi gjør, og hvilke felt selskapene er involvert i. Dette har vært min første «ordentlige» sommerjobb på kontor, og nå har jeg fått et innblikk i hvordan arbeidslivet kan være, som gjør at jeg gleder jeg meg til å fullføre masteren og begynne å jobbe, sier Maella. 

Tverrfaglig trening

Noe av det viktigste de har lært å arbeide effektivt i en tverrfaglig gruppe. 

– Det er viktig å kunne jobbe i tverrfaglige team, og man må trene på det. Det er en veldig god erfaring å ha med seg. Jeg har storkost meg i sommer, sier Martin. 

Har dere noen råd til neste års sommerprosjekt? 

– Kom inn med et åpent sinn, men forsøk å begrense oppgaven tidlig, sier Martin. 

– Vær utforskende og tør å gå nye veier, sier Maella. 

– Tør å ta litt plass, og si dine meninger. Det er jo faktisk en del av oppgaven, sier Martin. 

Begge skal i gang med fjerde året i studiene, på vei til en mastergrad. 

– Erfaring fra energibransjen er veldig relevant for mange studieretninger. Vi kan helt klart tenke oss å jobbe i energibransjen. Tenk å kunne bidra med løsninger i en bransje som forandrer seg så raskt som denne, sier de to. 

– Det at energibransjen endrer seg kontinuerlig er veldig attraktivt – det betyr at man hele tiden må utvikle sin egen kompetanse, avslutter Martin.

Les også: Taktskifte mot en grønn framtid – Sommerprosjektet i Skagerak Energi 2024

Fem studenter