Denne sommeren samles studenter med ulik bakgrunn for å jobbe sammen om en felles problemstilling i Sommerprosjektet 2023. Skagerak Energi har satt sammen en tverrfaglig gruppe med studenter – med bakgrunn fra politikk og økonomi til datasikkerhet, fornybar energi og maskinfag for å få nytt blikk på fornybarbransjen. 

Martin, Maella, Martha, Ida og Øyvind er allerede på plass, og de første dagene i det fem uker lange sommerprosjektet går med på å bli bedre kjent med Skagerak Energi og datterselskapene Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Lede. I løpet av sommeren skal disse fem studentene bli kjent med fornybarbransjen fra innsiden, og bryne seg på en spesiell problemstilling: 

«I fremtidens energisektor, med høyere kompleksitet og økte krav til digitalisering, bærekraft og kompetanse - hva blir viktig for Skagerak Energi AS å lykkes med for å levere på vår triple bunnlinje?»

Skagerak Energi har over 700 ansatte og høy kompetanse i mange ulike felt. Studentene møter mye kompetanse i gangene – men skal presentere noe som kan utfordre fornybarbransjen. Resultatet legges fram for konsernledelsen og alle de ansatte i energikonsernet i august. 

– I sommerprosjektet får studentene jobbe tverrfaglig, og får dermed en smak på arbeidslivet. Vi setter samarbeid, kreativ tenkning og innovasjon høyt i Skagerak og datterselskapene, og har samlet fem studenter i et team som skal jobbe sammen denne sommeren. For de rette studentene er Sommerprosjektet 2023 en vei inn i energibransjen, sier HR-rådgiver Lisa Caley i Skagerak Energi. 

Tidligere sommerprosjekt har resultert i trainee-jobb og faste stillinger for flere av studentene, i både Skagerak Energi og datterselskapene.

Student eller nyutdannet? Les mer om mulighetene i Skagerak Energi på våre nettsider.

Årets studenter

Sommerprosjektet 2023 fikk 109 søknader. De fem som fikk tilbudet og takket ja er så smått i gang med å bli kjent med hverandre. 

Martin Håpnes (22) fra Mosjøen er i gang med en mastergrad som maskiningeniør. Han tror sommerprosjektet kan gi et unikt innblikk i bransjen.  

– Skagerak Energis sommerprosjekt er relevant for yrket mitt, og jeg håper å jobbe i energibransjen når jeg er ferdig utdannet. Det er en spennende bransje, som innebærer mye mer enn bare produksjon og salg av strøm, sier Martin. 

Også Martha Utengen (22) fra Porsgrunn gleder seg til å ta fatt på sommerprosjektet. Hun er nettopp ferdig med fjerde året på siviløkonom-studiet. 

– Bacheloroppgaven min handlet om kraftmarkedet, og energibransjen er et felt jeg er interessert i. I prosjektet vårt håper jeg vi kan bevise at økonomi og bærekraft ikke er motpoler, men at det er områder som går hand i hand. 

Ida Riis Johansen (26) fra Skien er spesielt interessert i klima- og energipolitikk. Hun studerer fornybar energi i Ås, og har fulgt med på Sommerprosjektet tidligere år. 

– Denne gangen passet det godt og jeg er glad for å kunne delta. Sommerprosjektet passer bra inn i både studieretning og interessefelt for meg, og jeg synes det er gøy å kunne bruke det jeg har lært. Jeg håper også at det øker sjansene for å få jobb i energibransjen når jeg er ferdig utdannet, sier hun. 

Maella Muganga har studert datasikkerhet, og 22-åringen fra Porsgrunn ser på Sommerprosjektet som en ny måte å få brukt utdanningen fra Universitetet i Bergen på. 

– Jeg gleder meg og er nysgjerrig på energibransjen, og gleder meg til å jobbe tverrfaglig i dette prosjektet.

Øyvind Flock (26) har en bachelorgrad i Statsvitenskap og er nå i gang med en mastergrad i Energy policy studies i Tsjekkia. Der ser han blant annet på politiske rammeverk i EU. 

– Jeg søkte sommerprosjektet i Skagerak Energi først og fremst for å få ekte innsikt i bransjen mens jeg studerer, sier han. 

I løpet av sommeren kan du bli bedre kjent med studentene og sommerprosjektet på Skagerak Energis instagram

gruppe med studenter