Amanda Woie kommer opprinnelig fra Kløfta, men har bosatt seg med samboer – og traineeplass i Porsgrunn.   

– Jeg fikk prøve livet i Porsgrunn i sommer, da jeg deltok i Skagerak Energis Sommerprosjekt for 2022. Nå er jeg tilbake som trainee i avdeling for M&A under Konsernstrategi og prosjekter, og er veldig fornøyd med å få denne muligheten, sier hun.  

I forrige uke delte hun sceneplass med konsernsjef Jens Bjørn Staff, to andre sommerstudenter og HR-rådgiver og ansvarlig for sommerprosjektet Alaa Hamza i Skagerak Energi. Stedet var NHO Vestfold og Telemarks årskonferanse, og temaet var nettopp Sommerprosjektet, og hvordan selskapet jobber med studenter for å rigge seg for en bærekraftig framtid. 

– Vi ble svært godt mottatt, og flere andre deltakere kom bort for å hilse på etter innslaget. Det oppleves som meningsfullt å bruke muligheten til å påvirke næringslivet i Vestfold og Telemark til å ta inn flere studenter og nyutdannede for nye perspektiver og oppdatert akademisk kompetanse, sier Woie.  

Sommerprosjektet ruller videre i 2023, og Skagerak Energi søker nå etter flere studenter. Les mer om Sommerprosjektet her

Jobbintervju på natta 

I fjor sommer kapret Amanda Woie én av seks plasser i Skagerak Energis sommerprosjekt i konkurranse med 140 søkere. Det første jobbintervjuet tok hun på videomøte i Teams – midt på natta.  

Amanda Woie er tilbake i Skagerak Energi som trainee, etter å ha deltatt i sommerprosjektet som Summer Intern i 2022. – Jeg var på utveksling på Hawaii, og på grunn av tidsforskjellen var klokka 04.00 der. Det var en spesiell opplevelse, men jeg gjennomførte og gikk videre, smiler hun. 

Selve sommerprosjektet beskriver hun som noe av det mest givende hun har gjort.  

– I gruppa hadde vi så mange ulike perspektiv og ulike bakgrunner, samtidig som vi var enige om noe grunnleggende: Bærekraft med trippel bunnlinje er viktig for forretningsutvikling og industri. Jeg har bred kompetanse innen realfag, miljø og bærekraft, og hos Skagerak Energi fikk jeg bruk for det. Samtidig kunne vi tenke kreativt og hadde mange samtaler i gruppa som ga nye perspektiv. Man kan for eksempel ikke kun basere det grønne skiftet på teknologi og digitalisering. Man kommer selvsagt langt med elektrifisering og grønnere energikilder, men de sosiale strukturene og økonomien må også legge til rette for at privatpersoner og næringsliv kan ta bærekraftige valg. Jeg anbefaler Sommerprosjektet i Skagerak Energi på det sterkeste, sier hun.  

Etter å ha løst oppgaver for energikonsernet i sommerferien, tok hun fatt på masteroppgaven høsten 2022. Temaet var agrivoltaics/AgriPV, som er solparker (PV) i kombinasjon med dyrket mark eller beite (agrikultur). Fokuset lå på hvordan slike kan utformes for å sikre gode vekstforhold for planter og optimal strømproduksjon, i et land som Norge med relativt lav solinnstråling og kaldt klima. 

– Jeg hadde mye mer innsikt om solkraft- og energibransjen etter sommerprosjektet, og fikk en helt annen bredde i oppgaven. Det ble faktisk enklere å finne ut hva jeg burde fokusere på i oppgaven, sier hun.  

God erfaring 

– Sommerprosjektet handler ikke om bare økonomi, etikk eller energi. Jeg fikk også et godt innblikk i arbeidskulturen i selskapet, og fikk inntrykk av at det er et miljø for åpenhet og profesjonalitet. Det er gode muligheter for å lære, og stor interesse for hva alle kan bidra med, sier hun om arbeidserfaringen fra Skagerak Energi.  

Nå er Amanda på plass i avdeling for M&A under Konsernstrategi og prosjekter, gjennom traineeordningen i Vestfold og Telemark. De nærmeste ukene venter velkomstmøter for trainee-er, og Skagerak-dagen, en oppstartsdag for alle nye ansatte i Skagerak-konsernet.   

– Jeg er utdannet miljøfysiker (sivilingeniør), og det gir mange muligheter. Med trainee-plass i energibransjen gleder jeg meg til å få et enda større innblikk i hvilke dører som åpner seg, sier hun.