Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Denne sommeren kan du få muligheten til å ta del i et tverrfaglig og sosialt Summer Internship hvor du får løse oppgaver med stor verdi for et av landets ledende energikonsern.
Som Summer Intern hos oss vil du jobbe tverrfaglig med en spennende problemstilling som omhandler hvordan Skagerak Energi AS skal møte fremtidens behov.

I årets Sommerprosjekt ønsker vi dere studenters råd på:

I fremtidens energisektor, med høyere kompleksitet og økte krav til digitalisering, bærekraft og kompetanse - hva blir viktig for Skagerak Energi AS å lykkes med for å levere på vår triple bunnlinje?


Om sommerprosjektet:
Skagerak Energi har tro på at mangfold gir en større skaper- og innovasjonskraft i et team. Mangfold tilrettelegger for nytenkning og kreativitet, som gjør at det kan skapes gode løsninger.
Til Sommerprosjektet trenger vi derfor kreative og kloke hoder med ulik kompetanse, og vi ser etter studenter fra ulike studieretninger. Vi oppfordrer studenter fra alle fagretninger til å søke! Har du innovasjon, bærekraft, etikk, teknologi, økonomi, teknisk retning, ingeniørfag, energi og miljø eller annet i ditt studieforløp ønsker vi din søknad. Vi vil samle et tverrfaglig team på 4 til 6 studenter som skal jobbe tett sammen på vårt hovedkontor i Porsgrunn.
Når prosjektet er ferdig presenteres resultatene for konsernledelsen og medarbeidere i Skagerak Energi.

Praktisk info:
Sommerprosjektet har en varighet på 7 uker, fra 12.juni til 11.august, hvor det blir to uker ferie i uke 28 og 29. Arbeidssted vil være på vårt hovedkontor i Porsgrunn som ligger et par minutters gange fra Porsgrunn togstasjon.

Merk:
I søknaden er det viktig å få frem hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på. Skriv om dine faglige interesser og hva du kan bidra med i Sommerprosjektet.
Søknader fra kandidater som ikke har lagt ved vitnemål/karakterutskrift og kandidater som ikke kan jobbe i hele perioden vil ikke bli vurdert.

Kvalifikasjoner:
Du har fullført bachelor og er i gang med eller skal starte mastergrad i 2023.
Relevant utdannelse innenfor samfunnsfaglige, teknologiske, tekniske eller økonomiske fagretninger. Andre studieretninger vil også bli vurdert.

Vi tilbyr

  • En spennende hverdag og meningsfulle oppgaver med støtte fra organisasjonen
  • Besøk til våre kraftstasjoner, varmeanlegg og andre lokasjoner
  • En bedrift som verdsetter dine innspill og kompetanse
  • Tilgang til et av Norges sterkeste kompetansemiljø i energibransjen
  • Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver
  • Flotte arbeidslokaler i Skagerak Energis hovedkontor i Porsgrunn

Lurer du på noe?
Kontakt HR-rådgiver Alaa Hamza på e-post: alaa.hamza@skagerakenergi.no

 

Søknadsfrist 12.februar 2023


Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.