Skagerak Energi har levert ren energi til samfunnet i over 100 år.

Nå mer enn noen gang har energi blitt sentralt for vår felles fremtid: Samfunnet trenger mer av den, mens verden har behov for at vi bruker mindre.

Det er en ubalanse mellom energibehovet og klimaavtrykket, mellom investeringer og lønnsomhet.

Vi jobber derfor for å utvikle nye energiløsninger som skaper en bedre balanse for næringslivet, naturen og samfunnet.

Vår styrke er innovasjon og utvikling bygget på ren energi.​