Som deltaker i Skagerak Energi sitt pilotprosjekt får du en økonomisk belønning for å la appen styre når ladingen av elbilen din skal skje.

Med Jedlix-appen kan du bidra til balanse i strømnettet. Ved å stille elbilen din tilgjengelig for styring og kontroll av ladetidspunkt kan du sammen med nettselskaper som Skagerak bidra til å utnytte fleksibiliteten i stømnettet best mulig.