Skagerak Energi AS er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være på lag med en grønn framtid? Fornybar energi er vår superkraft!


Skagerak Energitjenester AS har ambisjon om å ta en ledende posisjon som leverandør av verdiøkende tjenester blant industri, næring og småkraftprodusenter med avanserte energibehov i Norge. Vi skal være en partner som sørger for at små og store bedrifter optimaliserer energibruken, til det beste for både økonomien og miljøet. Flere fleksible energikilder betyr økt behov for styring, lagring og effektivisering av energien. Vi bidra med kompetanse, innovasjon og teknologi som tilrettelegger for smart energibruk og økt konkurransekraft for våre kunder.

Er du vår nye
Leder Teknologi & Utvikling (CTO)?

 

Vi har et dynamisk og kompetent miljø med evne til å tenke innovativt, fleksibelt og skape gode resultater gjennom tett samarbeid med våre kunder. Skagerak Energitjenester har et spisset kundefokus, med dedikerte ansatte som jobber for å fylle kundenes behov innen energi, optimalisering eller effektivisering. Vi har masse spennende prosjekter og oppgaver fremover, og vi strekker vi oss for å fylle kundenes behov i nye markeder.

Som Leder Teknologi & Utvikling vil du, blant annet, få:

  • Være ansvarlig for å lede teknologistrategien og -utviklingen i selskapet
  • Identifisere og evaluere nye teknologier og digitale løsninger som kan hjelpe selskapet med å vokse og skape verdi for både kundene og oss
  • Være ansvarlig for å velge og iverksette teknologier som vil støtte selskapets behov og vil sikre at de eldre kjernesystemene integreres med nye digitale løsninger på en effektiv måte
  • Sørge for at teknologiske løsninger er sikre og overholder personvernregler og andre relevante standarder og forskrifter
  • Være ansvarlig for å utvikle og overholde teknologibudsjettet og sikre at nye investeringer gir nødvendig ROI (return on investment)

Du vil måtte jobbe tett med andre avdelinger i konsernet og ut mot kunder/partnere, for å identifisere muligheter for teknologisk innovasjon og digital transformasjon, og på sikt bygge og lede teamet som skal utvikle tjenester og løsninger som vil være nødvendig for å konkurrere i markedet hvor Skagerak Energitjenester opererer.

For å trives i denne jobben, liker du å jobbe strukturert med øye for de gode løsningene og blikket på resultatet. Du er analytisk og evner å se sammenhenger. Du er god til å kommunisere, og er nysgjerrig på hva de andre i organisasjonen driver med. Du er enten kjent med bransjen eller har sterkt ønske om å bli det.

Vi tror du har en høyere utdannelse innen IT, digitalisering og/eller programvareutvikling. Du har erfaring fra liknede, relevante arbeidsoppgaver, teknologiledelse og -strategi, arkitektur og systemintegrasjon. Du har evnen til å lede og motivere et teknologiteam og har bred teknisk kunnskap. Erfaring fra oppstartsselskaper eller selskaper med rask vekst kan også være en fordel.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb. Vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn og Tønsberg, inkludert kort vei til et levende miljø med både utdanningsinstitusjoner og kulturtilbud rett utenfor døra, men har gode løsninger for fleksibelt arbeidssted hvis det passer deg bedre.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Daglig Leder Thomas Peter Jebsen tlf. 996 49 077
e-post: thomaspeter.jebsen@skagerakenergi.no
eller
Senior Systemutvikler Marius Dolven tlf. 415 60 445
e-post: marius.dolven@skagerakenergi.no

Søknadsfrist er 31. Mars 2023

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.