Rjukan/Porsgrunn 8.12.2020

Alle nettkunder hos Hjartdal Elverk ble overført til Skagerak Nett da Skagerak Energi kjøpte e-verket i 2019. Mange av disse kundene hadde også en egen strømavtale kalt Hjartdalskraft. De blir nå strømkunder hos Tinn Energi og Fiber.

- Etter at vi solgte oss helt ut av Fjordkraft har ikke Skagerak Energi lenger annen strømsalgsvirksomhet enn kundene i Hjartdal. Derfor har vi inngått en avtale med Tinn Energi og Fiber om at de overtar som strømleverandør for kundene som per i dag har Hjartdalskraft, sier konstituert direktør for innovasjon og utvikling i Skagerak Energi, Øystein Sæther.

Med over 7000 kraftkunder er Tinn Energi og Fiber allerede en stor aktør i Øvre Telemark. Selskapet har også svært god kjennskap til tidligere Hjartdal Elverk, da det forelå fusjonsplaner dem imellom for kun et par år siden. 

- Det synes derfor naturlig at det blir Tinn Energi og Fiber som overtar som ny strømleverandør, sier direktør Olav Edland i Tinn Energi Gruppen.

Mann med briller- Vi er svært glade for å ha fått på plass denne avtalen med Skagerak Energi. Tinn og Hjartdal er kommuner med mange likhetstrekk og tette bånd. Vi kjenner hverandre godt, og vi vil gjøre vårt ytterste for å ta vare på våre naboer og nye kunder på en god måte.

Samtidig understreker Edland at selskapet tenker langsiktighet og stabilitet, og organisasjonen rustes nå for fremtiden.

- Det skjer mye hos oss om dagen, og vi har stort fokus på teknologisk utvikling og digitalisering. Skal man overleve må man bare være med på denne utviklingen.

I den forbindelse etablerer også selskapet et topp moderne kundesenter for å kunne fortsette å serve gamle og nye kunder på en god måte.

- Som lokale er vi best i stand til å levere gode tjenester og produkter i vår egen region. Vi er også opptatt av at verdiskapningen skjer lokalt, sier Edland. 

Hjartdalkundene trenger ikke foreta seg noe i forbindelse med skiftet, og de vil fortsette med sin «Hjartdalkraft». Gjennom overgangen til Tinn Energi og Fiber vil de også få tilgang til nye tilpassede avtaleformer. 

- Vi skal gjøre alt vi kan for at dette oppleves som en smidig og god overgang, lover Edland. 

I henhold til avtalen skifter kundene strømleverandør fra Skagerak Energi til Tinn Energi og Fiber fra 1. februar 2021. Informasjon er på vei direkte til kundene via posten.

- Vi er glade for at en annen lokal leverandør nå overtar strømavtalene til kundene med Hjartdalskraft. Vi er sikker på at de vil bli godt tatt vare på av Tinn Energi og Fiber og mener dette er en god løsning for alle parter, sier Sæther. 

Nettselskapet er ikke berørt av denne endringen slik at strømkundene i Hjartdal fortsatt vil ha Skagerak Nett som nettselskap.