- Vi er naturligvis svært fornøyde med at Hjartdal kommunestyre har valgt å gå videre med Skagerak Energi i prosessen rundt salget av Hjartdal Elverk, sier konsernsjef i Skagerak Energi, Knut Barland. 

- Hjartdal ligger meget sentralt til i forhold til Skageraks eksisterende regionalnett i øvre Telemark. Skagerak vil tilføre nye oppgaver til Hjartdal, blant annet ved å vedlikeholde og utvikle dette regionalnettet. En slik oppbygging i Hjartdal vil gjøres ved en kombinasjon av lokale nyansettelser samt videreutdanning av eksisterende operatører ved elverket. Dette betyr en god ivaretakelse av arbeidsplasser i Hjartdal, samtidig som dette vil være mer effektivt enn å betjene området fra Grenland, understreker Barland. 

- Det er både bra og forståelig at salg av en så viktig virksomhet som elverket i Hjartdal har skapt engasjement og debatt. Og det er positivt at det har vært interesse fra flere selskaper. Når det er sagt; Skagerak er ingen fremmed i bygda. Vi har vært tilstede i Hjartdal i nesten hundre år. Fallrettighetene til Hjartdalsvassdraget kjøpte vi i 1919, og i 1958 kom Hjartdøla i drift. Dette er Skageraks nest største heleide kraftverk og er fortsatt i full drift, minner konsernsjefen om. 

- Med et kjøp av Hjartdal Elverk blir Skageraks lokale tilstedeværelse i Øvre Telemark, med Hjartdal som et knutepunkt, ytterligere styrket, avslutter Knut Barland.