Oppkjøpet skjer for å sørge for fortsatt ledig kapasitet og vekst i fjernvarme-infrastrukturen i Skien. 
– Vi girer opp og ser langt fram. I det lange løp vil fortsatt vekst for fjernvarme være veldig bra for miljøet, sier administrerende direktør Svein Morten Rogn i Skagerak Varme. 

Fjernvarme varmer opp alt fra byggeplasser til sykehus, og er et resultat av godt utnyttet spillvarme fra industri og biobrensel. Fjernvarme kalles også urban energi - og nå er det klart for ytterligere vekst i Skien.

CO₂ -kutt 

Skien Fjernvarme leverer over 50 millioner kilowattimer energi fra fornybare ressurser hvert år, noe som kutter Skiens CO₂-utslipp med 18 000 tonn i året. Dette vil fortsette å øke, forteller Rogn. 

I nasjonal målestokk troner Skien Fjernvarme helt i toppen på fornybarandel (andel av den totale energiproduksjonen som skjer på fornybare kilder). 

Skien Fjernvarme ble etablert av Skagerak Varme, AT Skog og Løvenskiold Fossum i 2007. Nå er tiden moden for at Skagerak Varme tar selskapet fullt og helt inn i konsernets videre satsing på vekst på fornybare energikilder.

– Vi ser tilbake på et godt og konstruktivt samarbeid og er stolte av hva Skien Fjernvarme nå bidrar med av miljøvennlig energi til Skien by, sier Rogn. 

Samarbeid

Partene vil fortsatt samarbeide om virkestilgang til varmesentralen. 

– Dette har vært et spennende prosjekt fra oppstarten og selskapet har hatt en god utvikling. Vi har nådd målsettingen som ble satt takket være godt samarbeid med alle eierne. Det er en tid for alt og nå er AT Skog klar for en ny fase. Vi takker for det gode samarbeidet, sier administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

– Løvenskiold Fossum takker for et langt og godt samarbeid med AT Skog og Skagerak, sier daglig leder Leopold Løvenskiold i Løvenskiold Fossum. 

– AT Skog og Løvenskiold har hatt som ambisjon å bidra aktivt i etablering av ny grønn næring, som benytter lokale skogressurser og særlig ressurser som ellers ville gått til spille. Den jobben er nå fullført, sier Rogn. 

Med det selger Løvenskiold Fossum (15 prosent) og AT Skog (34 prosent) sine eierandeler av fjernvarmeselskapet. Selskapet fusjoneres inn i Skagerak Varme AS. 

Bioenergi

Skien fjernvarme AS produserer varme basert på bioenergi på Nylende i Skien, og leverer denne varmen til skoler, kontor- og næringsbygg, sykehus og barnehager i byen. Eksisterende kunder av Skien Fjernvarme AS vil merke lite til de endrede eierforholdene. 

– Om noe; Det blir en økt satsning. Vi rigger oss for framtidig vekst, sier Rogn. 

Vil bygge ut

Skagerak Varme har en klar plan om videre offensiv utbygging av infrastruktur for fjernvarme i Skien. Ikke minst er det et mål å tilby mer fjernvarme til fossilfrie byggeplasser, gatevarme og idrettsanlegg - og kjøleløsninger.

Skagerak Varme er 100 prosent eid av Skagerak Energi. Oppkjøpet av Skien Fjernvarme AS er et strukturelt grep som føyer seg inn i den nye strategien til energikonsernet, og passer med konsernets ledestjerne: På lag med en grønn framtid. 

Skagerak Varme ser også for seg en vekst innen utnyttelse av spillvarme fra industrien i Grenland. 

– Grenland koker over av ulike spillvarmeressurser som kan utnyttes dersom man finner de rette bruksområdene. Grenland har store fortrinn med sin sentrale beliggenhet, gode tilgang til infrastruktur og elektrisk kraft. Området har sterke kompetansemiljøer og et stort og variert industrimiljø som ønsker å være med å skape sirkulærøkonomiske og bærekraftige løsninger. Skagerak Varme har som mål å bli en god samarbeidspartner for å realisere mange av disse, sier Rogn.