– Vi er først i verden med å tilby dette energikonseptet for mobile batterier til anleggsplasser. Det er ingen andre som har et liknende, helhetlig prosjekt, sier prosjektleder Kenneth Andersen i Skagerak Energi.

Pilotprosjektet «Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser» har fått 13 millioner kroner i støtte fra Enova. Nå er også flere partnere på plass. Blant dem er kommunene Porsgrunn og Skien, som skal bidra inn i prosjektet med konkrete pilotprosjekter, maskinleverandøren Nasta som skal sikre at pilotprosjektene i årene fremover har tilgang til elektriske maskiner, samt logistikkselskapet Litra som skal stå for transport og logistikk og transport av de mobile batterikontainerne.

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) er også invitert inn i prosjektet, blant annet for bistand til innovative anskaffelser og for å bidra inn med erfaringer fra andre utslippsfrie prosjekter.

– Fremtidens byggeplasser er utslippsfrie. Det innebærer økt elektrifisering av kjøretøy og anleggsmaskiner. Strømnettet er begrenset, og for å håndtere det økte energibehovet som trengs under byggingen, blir batteriteknologi nødvendig, sier Kenneth Andersen i Skagerak Energi.

– Dette pilotprosjektet svarer ut et behov som ble avdekket i en dialog med markedet i fellesinitiativet «Utslippsfrie byggeplasser» som LUP initierte i 2017; nemlig trygghet for å ha nok strøm på bygg- og anleggsplassen hele arbeidsdagen, også til de store anleggsmaskinene, sier Cecilie Møller Endresen, innovasjonspådriver i LUP.

Én av eierne i leverandørutviklingsprogrammet er NHO.

– Dette er et godt eksempel på at når offentlige innkjøpere går sammen om å utfordre markedet til å innovere ved å stille krav gjennom sine anskaffelser så mobiliserer det til leverandørutvikling, fastslår regiondirektør Kristin Saga i NHO Vestfold og Telemark.

I kretsløp

I pilotprosjektet skal det bygges flere ladekontainere med plass til batterier på 500 KWh (kilowattimer). Batteriene skal lade opp elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy på
byggeplassene. Når batteriene er tomme byttes de ut med fulladede batterier, og sørger for at byggeplasser med mange store maskiner blir utslippsfrie. Tomme batterier hentes av gasstransportselskapet Litra gass, fraktes til egnet ladested, før de returneres fulladet tilbake til byggeplassen.

Ved å flytte energien i store batterier unngår man også å bygge ut strømnettet unødig.

– Pilotprosjektet er ferdig i 2024. Innen den tid har vi sett mange batterikontainere på veien, sier prosjektleder Andersen i Skagerak Energi.

Utslippsfritt

I 2019 sto bygg- og anleggsvirksomhet for direkte utslipp på om lag 2 millioner tonn CO2 i Norge (kilde: SSB). I lavutslippsamfunnet må byggeprosesser gjennomføres utslippsfritt, og fremtiden for byggeplassene er økt elektrifisering.

– Dette prosjektet er unikt i verdenssammenheng, og er en brekkstang inn mot det grønne skiftet, sier prosjektleder Kenneth Andersen i Skagerak Energi.

Det norske prosjektet blir en testbank for Europa, og det er ventet internasjonal interesse om pilotprosjektet.

– Vi har landet flere partnere, og jobber med leverandørsiden av prosjektet. Vi opplever et høyt trykk for deltagelse i dette prosjektet, sier Andersen.

Partene har akkurat hatt oppstartsmøte, og nå jobbes det konkret med å utvikle konseptet. Piloten skal stå klar på vårparten i 2022.

– Denne piloten representerer noe alle har nytte av, og løser en utfordring. Vi ønsker å bidra med ren energi til bygg- og anleggsprosjekter allerede i løpet av neste sommer. Tenk om vi kan bidra med ren energi allerede under byggingen av E18 Langangen – Rugtvedt, sier Andersen.