Brutto driftsinntekter i Skagerak-konsernet ble første halvår i år 4114 millioner kroner mot 4317 millioner kroner samme periode i 2022. Gjennomsnittlig oppnådd kraftpris ble 108 øre/kWh, mot 163 øre/kWh i samme periode i fjor, mens produksjonsvolumet økte med 28 prosent til 2911 GWh første halvår i 2023.

Forventer betydelig lavere priser enn siste år

- Trenden med lavere kraftpriser forventes å fortsette utover høsten. Sammenlignet med august i fjor er kraftprisen i deler av Sør-Norge redusert med over 90 prosent. Ekstremværet Hans har gitt fulle magasiner i prisområdet NO1, mens magasinfyllingen i NO2 er omtrent som normalt for årstiden. Markedet forventer betydelig lavere kraftpriser gjennom høsten og vinteren i år sammenlignet med siste års ekstreme priser, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff.

Resultat før skatt er lavere enn første halvår i fjor. Likevel øker skattekostnaden fra 1645 millioner kroner til 1809 millioner kroner. Dette skyldes blant annet økt skattesats for grunnrente. Resultat etter skatt (EBIT) var første halvår 940 millioner kroner, mot 1388 millioner kroner i fjor.

- Bekymringen min er at et høyt skattenivå på sikt kan gå ut over investeringsevnen til konsernet. Det er et paradoks at selskaper som Skagerak Energi, som forventes å bidra med løsninger til det grønne skiftet vi er nødt til å få til som samfunn, har et høyere skattetrykk enn selskaper innenfor olje- og gassnæringen, konstaterer Staff.

- Vi trenger mye ny fornybar energi

Skagerak Kraft AS, som eier og drifter kraftstasjonene, hadde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2556 millioner kroner mot 3355 millioner kroner i fjor.

- Vi trenger mye ny fornybar energi for å klare omstillingen til en fossilfri framtid. Skagerak Energi skal være med og bidra til det. Mest konkret er en bygging av Sauland kraftverk, der vi sammen med de andre eierne nå arbeider med å modne dette prosjektet fram til investeringsbeslutning. Målet er oppstart av utbygging innen 2026. Vi har også ambisiøse planer om å bli en betydelig aktør innenfor solenergi, og har nylig fått konsesjon for bygging av en av Norges første solparker i Larvik sammen med Greenstat, sier Staff.

Skagerak Varme AS produserer og distribuerer fjernvarme. Omsatt volum første halvår var på nivå med fjoråret, men høyere gjennomsnittlig fjernvarmepris, som i hovedsak skyldes reforhandlede avtaler, bedret resultatet. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var dermed 30 millioner kroner første halvår mot 12 millioner kroner samme periode i fjor.

Nettvirksomheten, som er organisert i selskapet Lede AS, hadde høyere inntekter første halvår enn samme periode i 2022 på grunn av tariffstøtte og lavere kostnader i overliggende nett. Lavere kraftpriser førte også til at kostnader knyttet til tap i nettet er redusert. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 307 millioner kroner første halvår mot -31 millioner kroner samme periode i fjor.

Investerte 671 millioner kroner første halvår 

Det er fortsatt høyt investeringsnivå i konsernet. Det er særlig nettvirksomheten som har mange og store prosjekter. Lede stod for 530 av 671 millioner investerte kroner første halvår i 2023.

Innenfor ny forretningsvirksomhet er det investert ytterligere i produksjon av bygningsintegrerte solcelleløsninger ved at eierandelen i Isola Solar er økt til 34 prosent. For å styrke Skageraks satsning på smart elbillading er det investert i Hark Technologies AS.

Skagerak Energi har formalisert samarbeidet med Circle K om å videreutvikle og oppskalere satsingen på mobil energi ved hjelp av store ladekonteinere som gi strøm til byggeplasser uten tilknytning til strømnettet.

- Avtalen er veldig spennende fordi vi med dette konseptet komplementerer Circle Ks allerede sterke markedsposisjon. For kundene betyr det at de kan tilbud om alle typer energi på ett og samme sted, sier Staff.