- Neste år fyller jeg 62 år, og da har jeg vært konsernsjef i 12 år. Jeg har funnet ut at det er riktig for min del å trappe ned, forteller konsernsjef i Skagerak Energi, Knut Barland.

Fortsetter til etterfølger er klar

Barland kommer til å fortsette som konsernsjef til en etterfølger er klar. Den prosessen har startet, men det vil fortsatt gå litt tid før en ny kvinne eller mann er på plass i sjefsstolen i Skagerak. 

- Jeg vil være tilgjengelig for den nye konsernsjefen når hun eller han er på plass. I første omgang i en overgangsfase, så får vi se hva det eventuelt blir til etter det.

Barland gleder seg over årene i Skagerak og har en god følelse når han nå skal overlate ansvaret for selskapet til andre.

- Jeg er først og fremst tilfreds med at Skagerak fremstår som et bunnsolid selskap som er rigget for fremtiden, konstaterer han.

Store HMS-forbedringer

Når han skal utdype årene som konsernsjef, er det den økte statusen til helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) han først vil trekke frem.

- Innenfor HMS har det vært store forbedringer. Da jeg startet fikk jeg et inntrykk av at HMS var noe man snakket om, men at det ikke var så godt forankret i det daglige arbeidet. Nå sitter det i ryggmargen hos alle medarbeidere. Det vil alltid være mer å gå på, men HMS-arbeidet blir prioritert på en helt annen måte enn tidligere.

Viktig med god drift

Barland har også vært opptatt av kontinuerlig forbedringer i driften for å øke lønnsomheten. 

- Jeg har alltid ment at god drift er avgjørende, og i årene mine som konsernsjef har det vært jobbet mye med effektivisering og forbedringer i prosjektstyring og drift for å øke lønnsomheten. Samtidig vil jeg trekke frem det arbeidet vi har gjort med å utvikle biogass som fornybart drivstoff i regionen.

- Innenfor fjernvarme har vi utviklet anlegg i Horten, Tønsberg, Porsgrunn og Skien og slik lagt et bedre grunnlag for bærekraftig vekst.

I tillegg trekker han frem konsernets økte satsing på forskning- og utvikling (FoU) som et område han er stolt av å ha vært med på.

Fra fossilt til fornybart

Den avtroppende konsernsjefen kom fra daværende Statoils gassvirksomhet til Skagerak for 11 år siden. For ham var det en helt ny virksomhet å sette seg inn i. 

- Jeg visste ikke mye om kraftsystemet, men lærte etter hvert. Konsentrasjon om kjernevirksomheten har vært prioritert i min periode som konsernsjef. Nå har vi også satt oss mål om utvikling av nye forretningsmuligheter.

- Jeg ser at det skjer mye i regionen vår innenfor miljø, klima og bærekraft. Her har Skagerak en veldig sentral rolle for å bidra til utviklingen. Jeg har hatt et godt samarbeid med industri, næringsliv og lokale myndigheter og ser store muligheter for grønn vekst fremover, avslutter Barland.