Hovedformålet med Slagentangen Green Energy Park er å fremskynde overgangen til et grønt lavkarbonsamfunn og fremme sirkulærøkonomi ved å erstatte dagens olje- og gassrelaterte industri på stedet med grønn industri. 

I dag opererer Esso et oljeraffineri på området. Nedskalering av Essos virksomhet på Slagentangen åpner for grønne initiativer.

De tre Slagentangen-partnerne skal undersøke mulighetene for å etablere industri på området innen sine kjerneområder: kjemisk resirkulering av plast og avfallshåndtering (Quantafuel); produksjon og distribusjon av grønt hydrogen (Gen2 Energy) og kraftforsyning og -produksjon (Skagerak Energi). 

– Å gjøre Slagentangen til en grønn park vil tilrettelegge for utvikling av bærekraftig, norsk industri. Etter tiår med oljerelatert virksomhet, vil dette vise at det grønne skiftet for alvor er i gang, noe som også har stor symbolsk verdi. Dette initiativet representerer spennende muligheter for alle deltakerne i prosjektet, sier Quantafuels interim CEO, Terje Eiken.

Fremtidig utvikling av den grønne industriparken involverer felles eierskap for de tre avtalepartnerne og videreutvikling med flere grønne bedrifter innen energi og sirkulærøkonomi.

– De tre aktørene som har undertegnet avtalen representerer viktige sider ved det grønne skiftet, med resirkulering, fornybar kraftproduksjon og omforming av elektrisk kraft til grønt hydrogen for distribusjon til de europeiske markeder. Partene ønsker å utvikle området ytterligere med industriell virksomhet som støtter det grønne skiftet, sier konserndirektør Øystein Sæther i Skagerak Energi.

– Slagentangen har et stort potensial som nav for grønn energi og sirkulærøkonomi i Oslofjord-regionen. Området har enkel adgang til viktige regionale og internasjonale markeder og er særs godt tilrettelagt for industriell virksomhet. Vi vil invitere andre som kunne tenke seg å etablere grønn næringsvirksomhet på området til å ta kontakt med oss, sier CEO Jonas Meyer i Gen2 Energy.